Proposta Camús


Barcelona

urbanisme

2019

Proposta de paret mitgera a la Barceloneta.
“Carrers Camus” és una metodologia de col·laboració entre ciutadania i
administració que vol iniciar un seguit d’accions de creació d’espais de memòria
de baix a dalt en els diferents barris de Barcelona.
Amb el suport i impuls polític del Comissionat de programes de memòria de
l’Ajuntament de Barcelona, el projecte s’inicia amb un espai dedicat a Albert
Camus, a la Barceloneta.
Aquesta primera edició compta amb l’encàrrec de realització d’una mitgera per
part de l’Institut del Paisatge Urbà i l’acompanyament en les activitats
programades del Districte de Ciuta t Vella i dels agents socials, artístics,
artesanals i educatius del barri de la Barceloneta.