Font Fira 2000


Barcelona

objectes singulars

2000

Disseny d’una font ornamental pel pati de la zona VIP al recinte de la Fira 2000. Amb R. Farré-Escofet.