Casa Mariano


Barcelona

rehabilitació / vivenda

2016

Reforma d’un habitatge construït al 2006, que tot i l’aparença moderna i la construcció recent, presentava molts problemes d’habitabilitat.
La premissa bàsica del projecte era assolir el màxim confort interior i per aquest motiu es va dur a terme una sofisticada remodelació de la distribució interior, de les instal·lacions climàtiques i de la articulació de la façana interior, per esmenar un mur cortina ineficient.