Casa Bruno


Barcelona

habitatge / obra nova

2006

Habitatge unifamiliar de nova planta de 200 m², en terreny condicionat pel gran pendent, el pressupost ajustat i l’ordenança de Can Rectoret.
Les Planes, del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.