Cal Muns, una casa nova


Barcelona

concurs

2013

Ambientació de l’edifici de Cal Muns de Sant Pere Claver.
Entenent l’ambientació com la aplicació de la manera de treballar del Centre, a la nova casa, i el llibre d’estil, la proposta es concreta en vuit exemples en la manera d’obrar:
1. Podem barrejar estils i procedències en el mobiliari
2. No sempre cal comprar: Substituir comprar per triar.
3. L’ornament és fresc.  Flors noves a diari en els espais de acollida, petites plantes aromàtiques.
4. Donar espai als objectes personals dels usuaris.
5. Evitem missatges retòrics.
6. Proposem sense por a les persones.
7. Materials sostenibles.
8. Cura màxima amb el disseny de l’enllumenat i la climatització.